Wzmacnianie konstrukcji dróg geosyntetykami

Technika, rolnictwo, mechanika

Informacje

W książce przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat możliwości wykorzystania geosyntetyków do wzmacniania konstrukcji dróg opartych w http://pl.sensedubai.com/ sposób bezpośredni na podłożu jednorodnym. Podano zasady działania geosyntetyków wykorzystywanych jako warstwy pośrednie w obrębie warstw...

Strona startowa