Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej. Aspekty administracyjnoprawne

E-książki

Informacje

Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące współpracy, którą w coraz szerszym zakresie administracja samorządowa podejmuje z tzw. podmiotami ekonomii społecznej. W pracy dokonano niezbędnych ustaleń terminologicznych oraz teoretycznych w zakresie możliwych konstrukcji i form prawnych,...

Strona startowa