Wielokryterialna optymalizacja procesów wytwarzania części maszyn

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka jest poświęcona wielokryterialnej optymalizacji procesów wytwarzania części maszyn. Omówiono w niej zagadnienia oceny i wyboru rozwiązania najlepszego - projektowanie salonów odzieżowych ze zbioru rozwiązań możliwych - ze względu na dwa i więcej kryteriów. Zagadnienia te dotyczą doboru najlepszej struktury...

Strona startowa