Unijne prawo konkurencji Efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Celem książki jest zbadanie efektywności ogólnej regulacji koncentracji przedsiębiorstw w unijnym prawie konkurencji po przeprowadzeniu reformy systemu http://zuczekkrakow.pl/cwiczenia-logopedyczne.html odesłań spraw z rozporządzenia Rady (WE) 139/2004. Książka ma na celu podkreślenie znaczenia metody oceny skutków regulacji...

Strona startowa