Trylogia Mistrzów Zen

Literatura faktu, reportaż

Informacje

naprawa lodówek kraków

W zen nie ma ezoteryki, metafizyki ani mistycyzmu, lecz są tam prawdy zasadnicze, głęboko zakorzenione w życiu naprawa lodówek kraków i na naszych doświadczeniach. Mistrz Kaisen wybrał te nauki w duchu całkowicie współczesnym, wolnym i kreatywnym.

Cena: 22,90
Dostępność: dostępny do tygodnia