Transakcje zagraniczne - zakupy i dostawy towarów

E-książki

Informacje

Od rozliczenia za styczeń 2017 r. podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE składają wyłącznie miesięczne i w formie elektronicznej http://legalnajazda.pl/ informacje podsumowujące. Obostrzone zostały również zasady rozliczeń WNT. Natomiast od 1 marca 2017 r. w związku z reformą administracji...

Strona startowa