Sztuka żywego słowa

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Część I i II tej książki, w kształcie nieznacznie różnym od obecnego, pod wspólnym tytułem PODSTAWY SZTUKI ŻYWEGO SŁOWA, były już dwukrotnie wydawane w Warszawie w latach 1961 i 1965. Natomiast Część III nie była dotąd drukowana.Ta część jest opisem faktów głównie z...

Strona startowa