Spotkanie ze światem II. Dialog polsko-francuski

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Autorzy prac zawartych w niniejszym tomie snują refleksje na temat wyzwań piśmiennictwa historycznego w dobie antropocenu, a http://www.krysta.com.pl/ więc przekształcenia ekosystemu Ziemi oraz przemian fizjologicznych i biologicznych, wywołanych i zintensyfikowanych działalnością człowieka. Wzięcie pod uwagę...

Strona startowa