Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Przedstawiono obliczenia związane z równowagami jonowymi oraz metody konstruowania i korzystania z wykresów opisujących te równowagi. Na http://dentamed.lublin.pl/our-services/general-surgery/ końcu każdego rozdziału zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiązywania. W nowym wydaniu poszerzone zostały rozdziały poświęcone najnowszym...

Strona startowa