Rachunkowość przedsiębiorstw. Inwentaryzacja, źródła finansowania zasobów majątkowych, pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, wynik finansowy, analiza finansowa. Część 4 (2013)

Podręczniki

Informacje

W podręczniku: \"Rachunkowość przedsiębiorstw. Część IV\" omówiono cel, metody przeprowadzania inwentaryzacji, ewidencję rozliczenia ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych oraz dokumentację inwentaryzacji. Podręcznik zawiera charakterystykę i ewidencję źródeł finansowania zasobów...

Cena: 20,30
Dostępność: dostępny do tygodnia