Rachunkowość jednostek oświatowych

Prawo

Informacje

W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek oświatowych, w tym w szczególności ich https://trekmondo.pl/la-sportiva/ rachunkowości. Omówiono wytyczne w zakresie organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie...

Strona startowa