Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce

Historia

Informacje

W książce, zbiorowym dziele specjalistów polskich i francuskich, ukazano różnorodne problemy odpowiedzialności cywilnej w szerokim obszarze stosunków opiekunka osób starszych w niemczech stricte cywilno-prawnych, stosunków prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa pracy. Czytelnik znajdzie w niej opracowania dotyczące...

Strona startowa