Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych, t. 5

E-książki

Informacje

Problematyka zawarta w tomie V Problemów edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych oscyluje wokół zagadnień nauczania i wychowania dzieci z ograniczonymi możliwościami. Zostały w niej poruszone tematy związane z kompetencją pedagoga specjalnego, możliwości kontaktu...

Strona startowa