Prawo administracyjne. Skrypt dla studentów kierunku Administracja

E-książki

Informacje

W pracy skupiono się na przedstawieniuinstytucji ogólnych prawa administracyjnego. Ale nie ograniczono siętylko do tego problemu. Duży lipofilling nacisk położony został na kwestie europejskiew prawie administracyjnym. Przedstawiono także niektóre wybranezagadnienia z zakresu prawa materialnego...

Strona startowa