Polityka Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej po 1989 roku

Polityka

Informacje

Zbiorowa praca wybitnych naukowców zawierająca analizę procesu dramatycznych przemian towarzyszących upadkowi komunizmu i demokratyzacji ustrojów oraz opis wydarzeń certyfikat jakości iso we wszystkich krajach regionu. Sabrina P. Ramet jest profesorem nauk politycznych na Norwegian University of Science and...

Strona startowa