(P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś

Publicystyka i esej polski

Informacje

Seria CENTRUM BADAŃ DYSKURSÓW POSTZALEŻNOŚCIOWYCH. Tom 3. W trzeciej edycji rozważań poświęconych polskiemu dyskursowi postzależnościowemu, której podsumowaniem jest niniejszy tom, przyglądaliśmy się jego diachronii, dialektyce i dynamice. Diachronii - gdyż pragnęliśmy wydobyć i...

Cena: 24,50
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia