(P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś

Literatura faktu, reportaż

Informacje

Seria CENTRUM BADAŃ DYSKURSÓW POSTZALEŻNOŚCIOWYCH. Tom 3. W trzeciej edycji rozważań poświęconych polskiemu dyskursowi postzależnościowemu, której podsumowaniem bankiety kraków hotel jest niniejszy tom, przyglądaliśmy się jego diachronii, dialektyce i dynamice. Diachronii - gdyż pragnęliśmy wydobyć i...

Strona startowa