Modele kompartmentowe

Podręczniki

Informacje

Książka opisuje klasę modeli matematycznych, które pojawiają się w wieludziedzinach nauki: w biologii, medycynie, farmaceutyce, ekologii, demografii,ekonomii, hydrodynamice, technice i w szeregu innych. Kompartment jestpewną wydzieloną przestrzenią fizyczną lub częścią rozpatrywanego...

Strona startowa