Kształtowanie wyniku finansowego przez podmioty sprawozdawcze w Polsce

E-książki

Informacje

Zasadniczym celem niniejszej monografii jest identyfikacja podstawowych procesów kształtowania wyniku finansowego netto przez podmioty sprawozdawcze w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono przy tym procesom znacznej redukcji wyniku finansowego (ang. big bath), praktyce wygładzania wyniku...

Strona startowa