Koszty należy skorygować w miesiącu wpływu dotacji

E-książki

Informacje

Dotacja na pokrycie części wydatków na zakup środka trwałego, która została uzyskana po przyjęciu środka trwałego do używania powoduje obowiązek korekty odpisów amortyzacyjnych. Sądy administracyjne uznają, że w takiej sytuacji należy skorygować koszty z tytułu dokonanej...

Cena: 7,92 9,99 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie