Koszty należy skorygować w miesiącu wpływu dotacji

E-książki

Informacje

Dotacja na pokrycie części wydatków na zakup środka trwałego, która została uzyskana po przyjęciu środka trwałego do używania skuteczne pozycjonowanie powoduje obowiązek korekty odpisów amortyzacyjnych. Sądy administracyjne uznają, że w takiej sytuacji należy skorygować koszty z tytułu dokonanej...

Strona startowa