Kodeks wykroczeń Komentarz

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W Komentarzu szczegółowo przedstawiono rozwiązania prawne z zakresu polskiego prawa wykroczeń, m.in. zasady odpowiedzialności za wykroczenia, przewidziane za nie kary, reguły ich orzekania. Dokonano także ich porównania z odpowiednimi zasadami przyjętymi w kodeksie karnym. Zaprezentowano...

Cena: 219,12
Dostępność: dostępny od ręki