Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Stan prawny na: 2.09.2016 r.Publikacja zawiera zbiór przepisów z zakresu prawa wykroczeń, w tym m.in. teksty ustaw - Kodeks wykroczeń https://buyapartmentpoland.com/city/wroclaw/ oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.Artykuły ustaw zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem.W...

Strona startowa