Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1-2

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono najważniejsze zmiany ustawodawcze opublikowane od czasu poprzedniej...

Strona startowa