Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczególna. Tom III

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W tomie III znajduje się Komentarz do art. 535-921 Kodeksu Cywilnego, czyli do tzw. części szczególnej prawa zobowiązań. Przepisy te odnoszą się do umów nazwanych, stypizowanych w kodeksie i innych instytucji prawa cywilnego. Omówione zostały przepisy regulujące umowę sprzedaży (art....

Cena: 228,78
Dostępność: dostępny do tygodnia