Kartografia Wielkiego Księstwa Litewskiego od XV do połowy XVIII wieku

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Po upływie ponad dwudziestu lat trzecie wydanie tej książki uwzględniać musi postęp badań dawnej kartografii obszaru Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jej dorobek, zachowany i znany tylko fragmentarycznie, dokumentuje obszary trzech dzisiejszych państw narodowych: Litwy, Białorusi i...

Strona startowa