Kardynał Newman dzisiaj

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

John Henry Newman nadal fascynuje. Budzi ciekawość. Podczas Soboru Watykańskiego II podjęto wiele z poruszanych przez niego kwestii: Kościół i świat, rola laikatu, godność sumienia, chrześcijaństwo jako powołanie do świętości skierowane do wszystkich, odnowa teologii, problem...

Cena: 24,84
Dostępność: dostępny do tygodnia