Irlandia celtycki splot

Historia

Informacje

szkolenie z mezoterapii igłowej

Trudno zrozumieć, że można zachować poczucie przynależności do wspólnoty, historii kultury, a jednocześnie zostać pozbawionym ojczystej mowy. Tak szkolenie z mezoterapii igłowej jakbyśmy czytali dziś Reja, Kochanowskiego, Mickiewicza, Norwida, Leśmiana w tłumaczeniach na języki tych, którzy odebrali nam kraj i...

Cena: 27,30 47,40 zł
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia