Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Monografia jest rezultatem badań nad zarządzaniem przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej z punktu widzenia organizacyjnego uczenia się. Podjęte badania umożliwiły poszukiwanie niestandardowych sposobów i metod zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej. W procesie badawczym...

Strona startowa