Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Istotą gospodarki kapitalistycznej jest rodzenie się nowych przedsiębiorstw na gruzach tych, które upadły". Teza ta sformułowana przez J. Schumpetera leży u podstaw tworzenia się oraz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Cytując za P. Druckerem stanowią one "sól...

Strona startowa