Geografia ZSZ Podręcznik Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska

Pozostałe

Informacje

Układ podręcznika ułatwia kształtowanie świata wartości, osobowości i postaw uczniów wobec wyzwań współczesnego świata (integracja, globalizacja, rozwój cywilizacyjny, zrównoważony rozwój). Zwraca uwagę różnorodność ujęć tematycznych - od wymiaru lokalnego przez regionalny...

Strona startowa