Euro a integracja europejskich rynków finansowych (wyd. III zmienione). Rozdział 3. Europejski rynek pieniężny jako efekt integracji monetarnej

E-książki

Informacje

Integracja walutowa jest kluczowym elementem procesu integracji krajów europejskich trwającego ponad pół wieku i ma kluczowe znaczenie dla efektywności procesu integracji rynków finansowych w Unii Europejskiej. Zastąpienie walut narodowych wybranych krajów europejskich przez jedną...

Strona startowa