Dzieje Ojców Jezuitów i szkolnictwa jezuickiego w Gdyni

E-książki

Informacje

"[...] praca oparta została na bardzo bogatym materiale źródłowym - archiwaliach kościelnych i państwowych oraz prywatnych, a także szeroko dobranej literaturze. Autor wykorzystał również dostępne źródła drukowane oraz relacje wychowanków i wychowawców jezuickiego ośrodka...

Strona startowa