Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń

E-książki

Informacje

"Poszczególne opracowania przygotowanej monografii potwierdzają, że człowiek jest istotą strukturalnie wpisaną w sieć relacji społecznych i jest sobą poprzez prawdę. Jedną z najbardziej elementarnych potrzeb człowieka jest potrzeba więzi z sensem, wartościami i normami. Jeżeli nikt...

Strona startowa