Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce. Studium socjologiczne

E-książki

Informacje

ecenzowana praca wynikami badań, bogatymi zestawieniami tabelarycznymi dokumentuje dokonujące się współcześnie zmiany i przewartościowania w życiu religijnym Polaków. Polscy katolicy coraz częściej sięgają do wzorców zaczerpniętych z kultury Zachodu i z Ameryki. Święta religijne...

Strona startowa