Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych Część 2

Nauki humanistyczne

Informacje

Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych to zestaw pomocy do usprawniania społecznych, sytuacyjnych i pragmatycznych reguł w zachowaniach językowych młodzieży i dorosłych w przypadku:pragnozji (nieafatycznych zaburzeń mowy),zespołu czołowego,niedosłuchu, oligofazji,zaburzeń ze spektrum...

Strona startowa