Barwa czarna

E-książki

Informacje

Czytelnicy mogą zapoznać się książką poetycką pt. "Barwa Czarna" jest to tomik wierszy połączony z fotografiami artystycznych aktów, artysta kontynuuje ideę tworzenia "obrazo-wierszy", gdzie słowo jest uzupełnione przez fotografię artystyczną jego autorstwa. Tomik wierszy "Barwa...

Strona startowa