Barok. Historia. Literatura. Sztuka. Półrocznik XVII/1(33)2010

Nauki humanistyczne

Informacje

krzewy owocowe

`Niniejszy numer `Baroku` otwiera rozprawa dr. hab. Ryszarda Szmydkiego (Lowanium) - po kilku latach intensywnych badań archiwalnych w Gdańsku, krzewy owocowe Antwerpii i Brukseli przedstawia on wyniki swoich badań nad kredytowymi źródłami finansowania tapiserii Zygmunta Augusta oraz ich wartością...

Cena: 46,41
Dostępność: dostępny do tygodnia