Barok. Historia. Literatura. Sztuka. Półrocznik XVII/1(33)2010

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

`Niniejszy numer `Baroku` otwiera rozprawa dr. hab. Ryszarda Szmydkiego (Lowanium) - po kilku latach intensywnych badań archiwalnych w Gdańsku, Antwerpii i Brukseli przedstawia on wyniki swoich badań nad kredytowymi źródłami finansowania tapiserii Zygmunta Augusta oraz ich wartością...

Strona startowa