Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W roku 2010 znakomity archiwista, historyk i profesor Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej Edward Kołodziej obchodził siedemdziesięciolecie urodzin. Ten doniosły moment skłonił grono jego współpracowników z Zakładu Archiwistyki oraz Instytutu Historii UMCS do uczczenia tego jubileuszu...

Strona startowa